Program

FESTIVALEN SOM KOMMER NÄRA

Vi är glada och rörda när vi nu får arrangera den årliga dansfestivalen Vinterdans i Karleby efter att ha tvingats ha en paus under det första pandemiåret. En fest som liknar sig själv och känns som sig själv och som lyfter fram scenkonstens betydelse.

Fältet för nutidsdans och ny dans i Karleby är i ett glädjande brytningsskede: på vårt område har professionella inom danskonsten haft rekordmånga arbetstillfällen under pandemin. Dans kommer även nu nära stadsborna och vårt evenemang stöder såväl nejdens egna konstnärer som gästande artister som skapar en konstnärlig anknytning till det lokala i sitt egna konstnärliga arbete.

Konst är arbete som på den senaste tiden har varit utmanande, begränsat, till och med förbjudet att utföra. Festivalens innehåll, som slår sig ner även som online-evenemang på olika håll i staden, frågar hur förevisande konst kan göras på olika sätt så att evenemangsarbetarna inte skulle behöva vara rädda för att inkomsterna plötsligt avbokas och att publiken skulle ha tryggt att vara.

När vi sammanställde programmet ville vi föra fram närproducerad scenkonst, för konst som är producerad nära lämpar sig väl i en tid av pandemi och i återhämtning av den. Under festivalen kan man uppleva lokala professionella scenkonstgrupper. De danskonstnärer som kommer längre ifrån skapar med sina gästspel ett samarbetsband till det lokala. Karlebybördiga konstnärers andel i vårt programutbud är väsentligt, för vilken plattform skulle vara bättre för att föra fram sin egen konst än hemstadens egna dansfestival?

Förutom föreställningar vill festivalen fördjupa publikens och aktörernas växelverkan genom att erbjuda publiken olika sätt att delta i danskonst. Olika verkstäder och online-innehåll är metoder att främja danskonstens nåbarhet.

Vi är mycket glada också över det att i samband med vår festival arrangeras ett nationellt forum för professionella danskonstnärer, Kiertoliike. För den som köpt biljett till Vinterdans finns det ett utbud av innehåll att hämta även från Kiertoliike.

Årets Vinterdans i Karleby 2021 är en stadsfest som är mångkonstnärlig och nyfiken och som sträcker sig i många olika riktningar! Målsättningen för evenemanget är att ge publiken oförglömliga erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor. Tack till alla samarbetsparter för möjliggörandet av evenemanget.

Välkomna!

Eleni Pierides
Hanna Korhonen (moderskapsledig under festivalen <3)

Instagram @talvitanssit