Om föreningen

Kokkolan Talvitanssit yhdistys ry - Föreningen för Vinterdans i Karleby rf

FO-nummer: 2178333-1

En aktör i Mellersta Österbotten

Målsättningen för Föreningen för Vinterdans i Karleby r.f. Är att med sin verksamhet öka på kännedomen om danskonst och danskonstens nåbarhet, förbättra kunskapen om danskonst, fördjupa förståelsen för den och främja dansfostran i Karleby och hela Österbotten.

Kärnuppgiften för föreningen är att årligen producera festivalen Vinterdans i Karleby.

Föreningen producerar förutom festivalen verkstäder och annan konstverksamhet i området Österbotten, samt verkar som representant för danskonst i nätverket för de lokala kulturaktörerna.

Producent av nutidsdansfestival

Festivalen Vinterdans i Karleby har under sin kvartssekellånga historia uppnått en respekterad ställning bland nutidsdansfestivalerna i Finland. Föreningen grundades år 2007 för att producera festivalen.

Festivalen är det största årligen återkommande evenemanget i sin genre på sitt område. Den erbjuder en betydande plattform för danskonstens publika framställning och för möten mellan konstnärer och publik.

Föreningen strävar med sin verksamhet att främja konstfältets utveckling. Hållbar utveckling samt återhämtning av pandemi har stått som grund för den senaste tidens verksamhet av att stödja och föra fram scenkonst.

Föreningens styrelsesammansättning:

Kalenderåret 2022:

Kalenderåret 2021: