Konstnärsträffar vid Vinterdansinfo

Vinterdans Info & Galleri
Chydenia köpcentrum
Fritt inträde

Räcker ca 30 min

Torsdag 17.11. kl. 17:45 - Julian Owusu

Fredag 18.11. kl 16 - MASA

Lördag 19.11. kl. 12:30 - Kaaos Company

— — — — — —

Torsdag 17.11. kl 17:45 - Julian Owusu

Julian Owusu är en danskonstnär och danslärare som verkar aktivt i inom landets hiphop och konstdansarenor. Kärnar i Owusus konstnärsskap är samhällsbygge, pedagogik, hiphop, dekoloniala metoder och ombildning. Förutom i hiphopvärlden har Owusu också arbetat som koreograf, dansare och skådespelare bl.a. vid Jojo - Oulu Dance Center, Uleåborgs stadsteater och Zodiak - Centre for New Dance.

Vid sidan om konstnärsskapet sitter Julian i styrelsen för Nordens hus i Reykjavik och Taikabox r.f.. Julian Owusu verkade som länskonstnär för ungdomskultur för Centret för konstfrämjande i Norra Österbotten och Kajanaland 2016-2021.

Fredag 18.11. kl 16 - MASA

MASA är ett konstnärsduo bestående av danskonstnär Matti Haaponiemi och bildkonstnär Sanna Saastamoinen. De har samarbetat sedan 2016, och detta samarbete har lett till rörelse- och bildverkstäder, föreställningar och performanser, samt ljud- och videokonst. De bor och arbetar i Tammerfors.

mattihaaponiemi.fi/samako1.html

Lördag 19.11. kl 12:30 - Kaaos Company

Kaaos Company är en professionell inkluderande dansgrupp grundad av Sally Davison och Gunilla Sjövall år 2011 i Helsingfors. Kaaos Company förverkligar projekt med olika koreografer, dansare och artister. Verken framförs på teatrar, i skolor, på scener och i alternativa utrymmen lokalt och internationellt. Vi tror att en inklusiv dansföreställning är ett effektivt sätt att öva på och föra fram mångfaldets värderingar i samhället.

danceabilityfinland.com/kaaos