Verkstad: Full Contact

Lördag 19.11 kl 10-11:30 (90 min)
Kokkola Martial Arts Center
Pris 10 €
Med Kaiku-kort 0 €

Betalning enbart kontant på plats.

Förhandsanmälningar: festivaali@kokkolantalvitanssit.net

På verkstaden undersöks kontaktytorna mellan (nutids)dans, kontaktimprovisation (flow-akrobati) och budokampsporter, där det fria kroppsliga uttrycket möter kampsporternas estetik och filosofi. I fokus är olika former och nivåer av fysisk kontakt, vilka utforskas genom olika parövningar. Tillsammans undersöks olika verktyg och tankar om hur man kan mångfaldiga det egna kroppsliga uttrycket. Verkstaden är öppen för alla, även dem som inte har tidigare erfarenhet av dans eller budogrenar. Huvudsaken att man har roligt med respekt för sina egna gränser och förnimmelser. Materialet består bl.a. av nutidsdansens golvtekniker, aikido och capoeira.

Anders Lillhonga är en karlebybördig dans- och performanceartist som länge har idkat budogrenar. Han är utexaminerad från Riveria (Outokumpu) danslinje 2018, och har sen dess arbetat som freelance i olika verk runtom i landet. Anders är en del av det konstnärliga teamet för festivalen Vinterdans i Karleby 2022.

Foto: Petri Aspvik