THEO CLINKARD, MARIA NURMELA, VILLE OINONEN: The Days

Plats: Mellersta Österbottens Konservatorium & Stream

Köp biljett ›

Lördag 9.10. kl. 19.30
Mellersta Österbottens Konservatorium, auditoriet & Stream (lippu.streaming)

Biljetter 15 €
Understödsbiljetter 25 €

Vid köp av biljett vid dörren: endast kontantbetalning.

The Days

Komplicerade känslor. Omsorg. Uthållighet. Komiska avbrott. Funnen kontakt.
Det fascinerande och lovordade nutidsdansverket The Days erbjuder sin publik en intim livslång resa in i historien av en människorelation.

I duetten The Days bär ett enda rörelsemässigt uppdrag genom hela verket och skapar ett kontinuerligt föränderligt fysiskt, mentalt och metaforiskt landskap. Verket leder betraktaren till att känna igen de mångfibriga formerna av tvåsamhet med komplicerade känslor, komiska kommunikationsbrott och föränderliga förhandlingar. En cirkel av absurda och ärliga möten som verkar omöjlig utvecklas till en föreställning vars teman är omsorg, uthållighet och behovet av att skapa kontakt.

De erfarna danskonstnärerna Maria Nurmela och Ville Oinonen började planera ett gemesamt projekt i mars 2016. De inspirerades av den brittiska koreografen Theo Clinkards nutidsdansverk och hans sätt att arbeta med danskonstnärer. Också Clinkards erfarenhet av den dansarledda Probe-dansgruppen gjorde honom speciellt lämplig som koreograf till ett gemensamt projekt. Nurmela och Oinonen bjöd Clinkard att skapa dem ett verk där de kan uppträda tillsammans. Därifrån började resan som utmynnade i The Days.

Åldersrekommendation:
Föreställningen lämpar sig för över 10-åringar.

“The Days erbjuder en livslång tvåsamhet med en vackert optimistisk slutbild.”
Mikko Elo - Satakunnan Kansa

KOREOGRAFI OCH DRÄKTDESIGN: Theo Clinkard
ARTISTER: Ville Oinonen och Maria Nurmela
KOMPOSITION/LJUDDESIGN: James Keane
LJUSDESIGN: Kalle Ropponen
KONSTNÄRLIG RÅDGIVARE : Leah Marojević
PRODUCENT: Maria Nurmela, Ville Oinonen, Inari Pesonen (premiär 2018)

www.thedaysproject.com / Facebook: The Days / Instagram: @thedaysproject

I till verket hörande publikarbete ingår fredag 8.10 en öppen workshop för seniorer. I seniorworkshopen deltar också de lokala artister som medverkar i The Days -föreställningen.

Info: click här