ANGELA ALDEBS, KATI RAATIKAINEN: Dans med social distans

Plats: Plattformen Zoom

Köp biljett ›

Fredag - lördag 8.-9.10.
Plattformen Zoom
Biljetter 10 €
Understödsbiljetter 25 €

En personlig session på 30 min.
Biljetter endast via Lipputoimisto.fi.

Tidtabell:

Fre 8.10.
Kl: 15:15 Angela Aldebs - Kl: 15:15 Kati Raatikainen
Kl: 16:00 Angela Aldebs - Kl: 16:00 Kati Raatikainen
Kl: 16:45 Angela Aldebs - Kl: 16:45 Kati Raatikainen

Lö 9.10
Kl 12-13.30 Kati Raatikainen och Angela Aldebs är framme med distanskontakt till varandra. Skapandeprocessen går att följa med gratis vid Köpcentret Chydenia och Hotel Seurahuone.

Dans med social distans

Dans med social distans skapar ett utrymme för ett möte människor emellan utan fysisk närhet under det rådande världsläget. På plattformen Zoom dansar man tillsammans på ett enkelt sätt.

COVID-19 tvingar oss att hålla avstånd till varandra. Med det här projektet undersöker vi hur vi kan uppleva kroppslig kontakt via en skärm. Vi erbjuder en möjlighet ett personligt online-möte för att dansa viruset i glömska för en stund.

Mötet har en enkel struktur, där man turvist speglar och vittnar den andras dans. Under festivalen Vinterdans i Karleby verkar Kati Raatikainen och Angela Aldebs, som skapat konceptet, som dansare för de enskilda mötena.

Deltagande

Mötena är riktade till alla åldrar: barn kan delta tillsammans med en förälder eller en annan vuxen. Som platform används Zoom. Ett möte tar max 30 min.
Till varje deltagare sänds en personlig möteslänk. Kom alltså ihåg att ge din e-postadress då du köper biljett.

Dans med social distans kan ske till musik som du har valt, eller till någon annan ljudvärld eller också i tystnad. Ni kan använda en ljudvärld som den danskonstnär som du möter valt eller du kan ha med dig din önskemusik / ljudvärld. Förmedla din önskemusik per e-post genom att svara på den e-post från vilken du får möteslänken senast 12h före evenemanget ska börja.

Om du har frågor, ta kontakt: Eleni Pierides / Vinterdans i Karleby, festivaali@kokkolantalvitanssit.net / 040-7373586

Konceptet

Konceptet föddes som en del av konstprojektet Valokeilassa koillinen i Nordöstra Helsingfors år 2020. Angela Aldebs och Kati Raatikainen ansvarar för konceptet. Angela Aldebs verkade som konstnär genom organisationen Artist at Risk vid AR-Safe Haven Helsinki år 2020 i samarbete med Nationalteatern och Zodiak.

Kati Raatikainen är en koreograf bosatt i Helsingfors som är intresserad av scenkonstens mångsidiga möjligheter.