Gabriela Ariana: Verkstad

“En öppning mot ekosomatik”

Onsdag 6.10 kl. 18-21
Plats och anmälningar: Syvyys Jooga
Pris: 25€ - innehåller biljett till torsdagens festivalöppning

Kursen är riktad till alla som är intresserade av rörelse och att göra dans.

Kursen handlar framför allt om att stanna upp vid rörelse, kroppslighet, den egna rösten och kontakten till naturen genom att förstå kroppen som naturen. Kursens bärande tanke är uppleva att få återvända till den egna kroppen och få erfarenhet om den egna kroppens resurser, vilka bär oss genom livet och i växelverkan med omgivningen.

Kuva: Tanja Ahola

Ledare GABRIELA ARIANA är en ekologisk konstnär, danskonstnär, sångare av arkaisk sång, forskare, kroppsterapeut, sammankallande koreograf, hemma från Chile, mor till tre barn. Gabriela berättar: “Jag tror att danskonsten har något väldigt ursprungligt och urkraftigt att berätta till nuvärlden. Dans är en av de finaste arbetsredskapen för att främja överlevnaden av människosläktet och planeten. Jag är inte intresserad av att göra dans eller något annat konstnärligt uttryck som inte är medvetet om vår planets - dess människor inräknade - förintelseverklighet. Därmed tror jag att konstnärer har en enorm plikt, och instrument, till att skapa utrymmen, både inre tillstånd och omgivningsutrymme, för konkret förändring, och på detta sätt leda samfund till ett hållbarare liv."