YOU CAN DO IT!

Paikka: LIVE STREAM

Katso striimi ›

(EN below)

Missä tahansa maailmaa olet sinulla on mahdollisuus osallistua YOU CAN DO IT! livestriimiin.

MAKSUTON - STRIIMI-LINKKI

YOU CAN DO IT!

Haluaisin todella näyttää sinulle jotain. Tai kertoa sinulle jotain. Tai ehkä minun pitäisi tietää mitä minä haluan näyttää ja kertoa sinulle? Ehkä sinä voit kertoa minulle miltä minusta pitäisi tuntua ja mitä minun pitäisi kertoa sinulle, kun minä teen tämän liikkeen?

Kaksi näyttelijää tekevät pitkän runollisen treenin erikseen. Livestriimi performanssi tuo katsojan askel askeleelta, toisto toistolta, maaniseen treeniuniversumiin. Miksi näyttelijät kuluttavat itsensä ihan loppuun ja kenen takia he niin tekevät?

YOU CAN DO IT! kyseenalaistaa yhteiskuntamme jatkuvaa kasvua keskittyen taloudelliseen kasvuun ja hamsterin juoksupyörää jossa me olemme. Vaadimme itseltämme liikaa ja unohdamme miksi me niin teemme - ja unohdamme toisemme.

Humoristinen ja henkeäsalpaava kuntosaliharjoittelu livestriimi performanssi YOU CAN DO IT! Paljastaa nurjan puolen tästä jatkuvasta vaatimuksesta kasvaa: yksinäisyys ja eristäytyminen.

YOU CAN DO IT! - performanssissa toinen näyttelijöistä on asunnossa ja toinen juoksee ympäriinsä Kokkolan kaduilla. Ollessaan paikoissa, missä ihmiset asuvat, pyöräilevät kotoa tai kotiin YOU CAN DO IT! on osa oikeata maailmaa. Tanssielokuva-live-kokemus kontrollista, tapahtumapaikkana oikea elämä, ja näin ollen mahdollisuus menettää kontrolli.

YOU CAN DO IT! On 30 minuuttia kestävä digitaalinen tanssiperformanssi perustuen Taneli Törmän ja LOCATION X (Kööpenhamina) näyttämöteokseen SURVIVORS yhteistyössä vapaan kentän ryhmän Studio Totalin kanssa (Helsinki).

SURVIVORSIN digitaalisen sovelluksen ovat luoneet kaksi palkittua tanssielokuvan tekijää. Suomalainen koreografi Taneli Törmä - LOCATION X ja Tanskalainen tanssielokuvaohjaaja Maia Elisabeth Sørensen. Sekä Törmä että Sørensen ovat työskennelleet laajasti tanssielokuvien parissa, mikä näkyy tämän digitaalisen liveperformanssin lähestymistavassa. Suora digitaalinen esitys haastaa ajoituksen ja leikkausten pituuden, suoran editoinnin, kameran koreografian, joka pitää sisäistää näyttelijän koreografiaan ja livestriimiin.

Taneli Törmä - LOCATION X

Taneli Törmä - LOCATION X on palkittu koreografi ja esiintyvä artisti, jolla on kansainvälistä poikkitaiteellista kokemusta. Opettajana, esiintyjänä, tuottajana, ideanikkarina ja kuraatorina hän keskittyy kehittämään esiintyviä taiteita kohti yhä enemmän monimuotoista, monikulttuurista, moninäkökulmaista ja innovatiivista muotoa.

Taneli Törmä - LOCATION X:n töitä on nähty yli kahdessakymmenessä maassa. Kahdesti töitä on valittu Aerowaves - Dance Across Europe ja Big Pulse Dance Alliance verkostoihin, Creative Europen tuella. Oman työnsä ohella LOCATION X on tehnyt aloitteen ohjelmaan DANCE ALL YEAR LONG, liikkuva räätälöity tanssitaiteen alusta jota tarjotaan eri kaupungille, alkaen Odensesta. Yhteistyössä valittujen kaupunkien kanssa tanssitaiteilijoille tarjotaan residenssejä ja mahdollisuuksia esitellä töitään.

YOU CAN DO IT! on jatkumo Taneli Törmä - LOCATION X työlle muuntaa live performanssit tanssielokuviksi ja näin antaa projekteille pidempi elämä ja toisenlainen lopputulema artistin luomalle materiaalille. Esimerkkejä palkituista LOCATION X:n filmeistä ja videoista ovat: EPILOGUE, JUMP, BLACK SIDE ja STORY OF….

Maia Elisabeth Sørensen

Maia Elisabeth Sørensen valmistui vuonna 2007 New Yorkin Martha Graham Schoolista tanssijaksi ja koreografiksi, ja hänen loppututkinto, tanssielokuva NUDE, aloitti hänen taiteellisen työuransa, jossa keho ja tanssi ovat keskipisteessä. Hän on erityisen kiinnostunut työskentelemään ihmisten kanssa, joilla ei ole tanssijan koulutusta. “... heillä kehon ilmaisu on autenttista ja haavoittuvaista.”

Maia on palkittu tai ollut ehdokkaana useista hänen tanssielokuvistaan, mainittakkoon yleisön suosikki tanssidokumentille “Nothing Matters When We’re Dancing” kansainvälisellä Cinedans FEST (NL) vuonna 2018, “Best Experiment” palkinto Ekko Shortlistilla vuonna 2014 tanssielokuvalle Satellite ja IDILin innovaatiopalkinto tanssielokuvalle “It Must Be Danced Away”. Hän työskentelee hybridimuotoisesti koreografian, dokumenttielokuvan ja visuaalisen taiteen parissa ja hänen viimeisin lyhytelokuvansa näytettiin CPH:DOX 2021 festivaalilla: samana vuonna hänet kutsuttiin osallistumaan Berlinale Talents ohjelmaan.

Maia työskentelee myös pedagogina, kuraattorina ja tanssielokuvakordinaattorina sekä ammattilaisille että yleisölle.

Facebook:
facebook.com/powerpondusprojects
facebook.com/tanelitormalocationx

Instagram:
instagram.com/tanelitormalocationx
instagram.com/powerpondus

TYÖRYHMÄ
KOREOGRAFIA: Taneli Törmä - LOCATION X
ALKUPERÄINEN IDEA: Taneli Törmä ja Anna Lipponen
VIDEON OHJAAJA: Maia Elisabeth Sørensen
ESIINTYJÄT: Ilona Pukkila ja Troels Hagen Findsen
LIVE STRIIMI: Omnivox
MUSIIKKI: Erik Christoffersen
KUVA: Jacob Stage
Supported by Danish Arts Foundation

PAIKALLINEN KUVAUSAPU: Lauri Liimatta, Maria Välikangas, Niko Karjalainen, Anders Lillhonga

ERITYISKIITOS: Soite - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä / Maria-Katariinan talo

Wherever you are in the world, you have the opportunity to participate in YOU CAN DO IT! Live Stream.

FREE OF CHARGE - LINK TO STREAM

YOU CAN DO IT!

I really want to show you something. Or tell you something. Or maybe I should know what I want to show and tell you? Maybe you can tell me how I should feel and what I should tell you, when I am doing this movement?

Two actors go through a long poetic work out separately. The live stream performance brings the spectator step by step, count by count, into a manic workout universe. Why do the actors wear themselves out and whom are they doing it for?

YOU CAN DO IT! is questioning our society's constant growing focus on economic growth and the hamster wheel we are part of. We push ourselves so hard that we forget why we do it - and we forget each other.

In a humoristic and breathtaking workout Live Stream performance YOU CAN DO IT! exposes the downside of this constant craving for growth: the loneliness and isolation.

YOU CAN DO IT! is staged with one actor in an apartment and another actor running around the streets in Kokkola. Placed in a setting where people are living, biking away from or back to home YOU CAN DO IT! is subject to the real world. A dancefilm-live-experience about control, carried out in a real-life setting – with the risk of losing control.

YOU CAN DO IT! is a 30-minute digital dance performance based on the stage performance SURVIVORS by Taneli Törmä – LOCATION X (Copenhagen) and the independent theatre group Studio Total (Helsinki).

The digital adaptation of SURVIVORS is created in collaboration between two prize winning dance film makers. A Finnish choreographer Taneli Törmä - LOCATION X and Danish dance film director Maia Elisabeth Sørensen. Both Taneli Törmä and Maia Elisabeth Sørensen have worked extensively with dance films, which is the perspective and approach they will take on the digital live performance. The live digital performance will challenge the timing and length of the clips, live editing, the choreography of the camera which has to be incorporated into the actor’s choreography and the live-streaming.

Taneli Törmä - LOCATION X

Taneli Törmä - LOCATION X is an award-winning choreographer and performing artist, with international and interdisciplinary experience. As a teacher, performer, fundraiser, idea maker and curator he focuses on developing the performing arts towards a more diverse, intercultural, multi-perspective and innovative form.

Taneli Törmä - LOCATION X's works have been shown in more than 20 countries. They have been selected twice for the Aerowaves - Dance Across Europe and for the European network Big Pulse Dance Alliance, supported by Creative Europe. Alongside his own work, LOCATION X has also initiated the program DANCE ALL YEAR LONG, a mobile customized dance platform offered for different cities - beginning with Odense. Together with the chosen municipalities, DANCE ALL YEAR LONG supports dance artists with residencies and gives opportunity to present their work.

YOU CAN DO IT! continues Taneli Törmä - LOCATION X work to transform live performances into dance film and by that giving longer life for the project and another kind of outcome from the material that artists have created. Examples of award winning films and videos from LOCATION X are: EPILOGUE, JUMP, BLACK SIDE and STORY OF ...

Maia Elisabeth Sørensen

Maia Elisabeth Sørensen graduated as a dancer and choreographer in 2007 from the Martha Graham School in New York and her graduation project from the school, the dance film NUDE was the start of an artistic practice with body and dance as the focal point. A particular interest is in working with people who are not trained dancers. "... here the bodily expression is more authentic and vulnerable."

Maia has won and been nominated for several awards for her dance films, including the audience award for the dance documentary 'Nothing Matters When We're Dancing' at the international festival Cinedans FEST (NL) in 2018, the "Best Experiment" award at the Ekko Shortlist in 2014 for the dance film Satellite and IDIL's "Innovation" award for the dance film 'It Must Be Danced Away'. Her practice now resides in a hybrid form of choreography, documentary and visual arts and her latest short film 'How To Be a Perfect Human' was shown at CPH:DOX 2021; in the same year she was invited to be a part of the prestigious program of Berlinale Talents.

Maia also works as an educator, curator and coordinator of dance film activities for both professionals and audiences.

Facebook:
facebook.com/powerpondusprojects
facebook.com/tanelitormalocationx

Instagram:
instagram.com/tanelitormalocationx
instagram.com/powerpondus

CREDITS
CHOREOGRAPHY: Taneli Törmä - LOCATION X
ORIGINAL IDEA: Taneli Törmä and Anna Lipponen
VIDEO DIRECTOR: Maia Elisabeth Sørensen
PERFORMERS: Ilona Pukkila and Troels Hagen Findsen
LIVE STREAM: Omnivox
MUSIC: Erik Christoffersen
PHOTO: Jacob Stage
Supported by Danish Arts Foundation

LOCAL FILMING AID: Lauri Liimatta, Maria Välikangas, Niko Karjalainen, Anders Lillhonga

SPECIAL THANKS TO: Soite - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä / Maria-Katariinan talo